Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1040 "Syöttämäsi OID on jo olemassa." "The OID you entered already exists."
1041 "Valitse varmennesäilö" "Select Certificate Store"
1042 "Valitse varmennesäilö." "Please select a certificate store."
1043 "Ohjattu varmenteen tuonti" "Certificate Import Wizard"
1044 "Tiedosto sisältää objekteja, jotka eivät sovi annettuihin vaatimuksiin. Valitse toinen tiedosto." "The file contains objects that do not match the given criteria. Please select another file."
1045 "Tuotava tiedosto" "File to Import"
1046 "Valitse tuotava tiedosto." "Specify the file you want to import."
1047 "Varmennesäilö" "Certificate Store"
1048 "Varmennesäilöt ovat kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista." "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists."
1049 "X.509-varmenne (*.cer; *.crt)" "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)" "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Varmenteiden sulkulista (*.crl)" "Certificate Revocation List (*.crl)"
1052 "Luotettujen varmenteiden lista (*.stl)" "Certificate Trust List (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)" "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7 -viestit (*.spc; *.p7b)" "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
1055 "Kaikki tiedostot (*.*)" "All files (*.*)"