Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "Syöttämäsi OID on jo olemassa."
1041 "Valitse varmennesäilö"
1042 "Valitse varmennesäilö."
1043 "Ohjattu varmenteen tuonti"
1044 "Tiedosto sisältää objekteja, jotka eivät sovi annettuihin vaatimuksiin. Valitse toinen tiedosto."
1045 "Tuotava tiedosto"
1046 "Valitse tuotava tiedosto."
1047 "Varmennesäilö"
1048 "Varmennesäilöt ovat kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista."
1049 "X.509-varmenne (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Varmenteiden sulkulista (*.crl)"
1052 "Luotettujen varmenteiden lista (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7 -viestit (*.spc; *.p7b)"
1055 "Kaikki tiedostot (*.*)"