Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1024 "Vain kriittiset laajennukset" "Critical Extensions Only"
1025 "Vain ominaisuudet" "Properties Only"
1026 "Versio" "Version"
1027 "Sarjanumero" "Serial number"
1028 "Myöntäjä" "Issuer"
1029 "Voimassaolo alkaa" "Valid from"
1030 "Voimassaolo päättyy" "Valid to"
1031 "Haltija" "Subject"
1032 "Julkinen avain" "Public key"
1033 "%1 (%2!d!-bittinen)" "%1 (%2!d! bits)"
1034 "SHA1-tiiviste" "SHA1 hash"
1035 "Laajennettu avaimen käyttö (EKU) (ominaisuus)" "Enhanced key usage (property)"
1036 "Näyttönimi" "Friendly name"
1037 "Kuvaus" "Description"
1038 "Varmenteen ominaisuudet" "Certificate Properties"
1039 "Syötä OID muodossa 1.2.3.4" "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"