Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1008 empty empty
1009 empty empty
1010 "Hakija: " "Issued to: "
1011 "Myöntäjä: " "Issued by: "
1012 "Kelpaa " "Valid from "
1013 " – " " to "
1014 "Varmenteen allekirjoitus ei kelpaa." "This certificate has an invalid signature."
1015 "Varmenne on vanhentunut tai ei ole vielä voimassa." "This certificate has expired or is not yet valid."
1016 "Varmenteella on pidempi voimassaoloaika kuin sen myöntäjällä." "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
1017 "Varmenteen myöntäjä on perunut varmenteen." "This certificate was revoked by its issuer."
1018 "Varmenne on kelvollinen." "This certificate is OK."
1019 "Kenttä" "Field"
1020 "Arvo" "Value"
1021 "<Kaikki>" "<All>"
1022 "Vain version 1 kentät" "Version 1 Fields Only"
1023 "Vain laajennukset" "Extensions Only"