Dump of DIALOG #113

DIALOG #113
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Ohjattu varmenteen vienti"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Tervetuloa ohjattuun varmenteen vientiin", 2900, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Tämä ohjattu toiminto auttaa viemään varmennesäilöstä tiedostoon varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n
\n
Varmenteita käytetään käyttäjän tai tietokoneen tunnistamiseen, identiteetin todentamiseen ja viestien allekirjoittamiseen. Varmennesäilöt ovat kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n
\n
Jatka painamalla Seuraava.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0