Dump of DIALOG #113

DIALOG #113
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Ohjattu varmenteen vienti" CAPTION "Certificate Export Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Tervetuloa ohjattuun varmenteen vientiin", 2900, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0     CONTROL "Welcome to the Certificate Export Wizard", 2900, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Tämä ohjattu toiminto auttaa viemään varmennesäilöstä tiedostoon varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n
\n
Varmenteita käytetään käyttäjän tai tietokoneen tunnistamiseen, identiteetin todentamiseen ja viestien allekirjoittamiseen. Varmennesäilöt ovat kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n
\n
Jatka painamalla Seuraava.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0
    CONTROL "This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a certificate store to a file.\n
\n
A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n
\n
To continue, click Next.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0