Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Ohjattu varmenteen tuonti"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Tervetuloa ohjattuun varmenteen tuontiin", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Tämä ohjattu toiminto auttaa tuomaan tiedostosta varmennesäilöön varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n
\n
Varmenteita käytetään käyttäjän tai tietokoneen tunnistamiseen, identiteetin todentamiseen ja viestien allekirjoittamiseen. Varmennesäilöt ovat kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n
\n
Jatka painamalla Seuraava.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0