Dump of DIALOG #105

DIALOG #105
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 200, 68
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Lisää tarkoitus"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Lisää haluamasi tarkoituksen objektin tunnus (OID):", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Peruuta", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0