Dump of DIALOG #112

DIALOG #112
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Configuración de Unidades", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 195, 0x0
    CONTROL "Falló en la conexión al gestor de montaje, la configuración de unidades no se ha podido editar.", 1041, 130, 0x50020000, 15, 30, 190, 76, 0x0
    CONTROL "", 1042, "SysListView32", 0x50810905, 15, 18, 232, 76, 0x0
    CONTROL "Aña&dir...", 1043, 128, 0x50010000, 15, 98, 53, 14, 0x0
    CONTROL "E&liminar", 1044, 128, 0x50010000, 72, 98, 53, 14, 0x0
    CONTROL "&Ruta:", 1063, 130, 0x50020000, 15, 123, 42, 9, 0x0
    CONTROL "", 1061, 129, 0x50810080, 59, 120, 122, 13, 0x0
    CONTROL "&Examinar...", 1067, 128, 0x50010000, 186, 120, 60, 13, 0x0
    CONTROL "&Tipo:", 1077, 130, 0x50020000, 15, 138, 42, 10, 0x0
    CONTROL "", 1065, 133, 0x50210003, 59, 135, 77, 60, 0x0
    CONTROL "Mostrar &avanzado", 1076, 128, 0x50010000, 146, 135, 100, 13, 0x0
    CONTROL "Dispositi&vo:", 1068, 130, 0x50020000, 15, 153, 42, 9, 0x0
    CONTROL "", 1066, 129, 0x50810080, 59, 150, 122, 13, 0x0
    CONTROL "E&xaminar...", 1070, 128, 0x50010000, 186, 150, 60, 13, 0x0
    CONTROL "Eti&queta:", 1073, 130, 0x50020000, 15, 168, 42, 12, 0x0
    CONTROL "", 1060, 129, 0x50810080, 59, 165, 78, 13, 0x0
    CONTROL "&Nº serie:", 1072, 130, 0x50020000, 15, 183, 42, 12, 0x0
    CONTROL "", 1062, 129, 0x50810080, 59, 180, 78, 13, 0x0
    CONTROL "Mostrar archivo&s dot", 1080, 128, 0x50010003, 8, 205, 230, 8, 0x0