Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 "carácter"
33 "lista"
34 "elemento de lista"
35 "esquema"
36 "elemento de esquema"
37 "pestaña"
38 "página de propiedades"
39 "indicador"
40 "gráfico"
41 "texto estático"
42 "texto"
43 "botón presionable"
44 "botón marcable"
45 "botón de radio"
46 "lista desplegable"
47 "desplegable"