Dump of STRINGTABLE #4080 (strings 65264..65279)

STRINGTABLE #4080 (strings 65264..65279)
65264 "E. Australia Standard Time"
65265 "E. Australia Daylight Time"
65266 "(UTC+10:00) Brisbane"
65267 empty
65268 empty
65269 empty
65270 empty
65271 empty
65272 empty
65273 empty
65274 empty
65275 empty
65276 empty
65277 empty
65278 empty
65279 empty