Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Nesprávný počet parametrů – pro nápovědu zadejte xcopy /?\n"
102 "Neplatný parametr „%1“ – pro nápovědu zadejte xcopy /?\n"
103 "Pro započetí kopírování stiskněte klávesu <Enter>\n"
104 "%1!d! souborů by bylo zkopírováno\n"
105 "%1!d! souborů zkopírováno\n"
106 "Je „%1“, určené jako cíl, souborem\n
či složkou?\n
(F – soubor, D – složka)\n"
107 "%1? (Ano|Ne)\n"
108 "Nahradit %1? (Ano|Ne|Vše)\n"
109 "Kopírování „%1“ do „%2“ se nezdařilo s r/c %3!d!\n"
110 "Otevření „%1“ se nezdařilo\n"
111 "Selhalo během čtení „%1“\n"