Dump of STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)

STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)
Compare with English (United States) >>
1696 empty
1697 empty
1698 empty
1699 empty
1700 "Dokument"
1701 "Uložit změny v „%s“?"
1702 "Prohledávání dokumentu dokončeno."
1703 "Nepodařilo se načíst knihovnu RichEdit."
1704 "Vybrali jste si uložení do čistě textového formátu, což způsobí ztrátu všeho formátování dokumentu. Jste si jistí, že to chcete?"
1705 "Chybný formát čísla."
1706 "Dokumenty OLE úložiště nejsou podporované."
1707 "Nemohu uložit soubor."
1708 "Nemáte oprávnění potřebné k uložení souboru."
1709 "Soubor nebylo možné otevřít."
1710 "Nemáte oprávnění otevírat tento soubor."
1711 "Tisk není implementován."