Dump of MENU #2200

MENU #2200
Compare with English (United States) >>
0 "&Soubor"
1003 "&Nový...\tCtrl+N"
1001 "&Otevřít...\tCtrl+O"
1002 "&Uložit\tCtrl+S"
1004 "Uložit j&ako..."
0 SEPARATOR
1010 "&Tisk...\tCtrl+P"
1011 "Ná&hled před tiskem"
1012 "Nastavení stránky..."
0 SEPARATOR
1000 "&Konec"
0 "&Upravit"
1307 "&Zpět\tCtrl+Z"
1308 "Zn&ovu\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR
1311 "Vyjmou&t\tCtrl+X"
1310 "&Kopírovat\tCtrl+C"
1312 "&Vložit\tCtrl+V"
1313 "&Smazat\tDel"
1300 "V&ybrat vše\tCtrl+A"
0 SEPARATOR
1014 "&Najít...\tCtrl+F"
1015 "Najít &další\tF3"
1016 "Nah&radit...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR
1302 "&Pouze pro čtení"
1303 "&Upraveno"
0 SEPARATOR
0 "D&oplňky"
1301 "&Info o výběru"
1304 "Formát znaku"
1306 "Výchozí formát znaků"
1305 "Formát odstavce"
1309 "&Získat text"
0 "&Zobrazit"
1500 "&Panel nástrojů"
1501 "Lišta &formátování"
1503 "P&ravítko"
1502 "&Stavový řádek"
0 SEPARATOR
1604 "Volby..."
0 "&Vložit"
1600 "&Datum a čas..."
0 "F&ormát"
1330 "&Písmo..."
1325 "&Seznamy"
1315 "&Odrážky"
1316 "Čísla"
1317 "Písmena - malá"
1318 "Písmena - velká"
1319 "Římské číslice - malé"
1320 "Římské číslice - velké"
1601 "O&dstavec..."
1602 "&Tabelátory..."
0 "Po&zadí"
1200 "&Systémové\tCtrl+1"
1201 "S&větle žluté\tCtrl+2"
0 "&Nápověda"
1603 "O &aplikaci Wine Wordpad"