Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
1200 "Wine Správce souborů" "Wine File Manager"
1201 "Chyba" "Error"
1202 "root fs" "root fs"
1203 empty empty
1204 "Plocha" "Desktop"
1205 "Příkazový řádek" "Shell"
1206 empty empty
1207 "Zatím neimplementováno" "Not yet implemented"
1208 empty empty
1209 empty empty
1210 "Název" "Name"
1211 "Velikost" "Size"
1212 "Datum vytvoření" "Creation date"
1213 "Datum posledního přístupu" "Access date"
1214 "Datum poslední modifikace" "Modification date"
1215 "Index/Inode" "Index/Inode"