Dump of MENU #102

MENU #102
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
0 "&Soubor" "&File"
101 "&Otevřít\tEnter" "&Open\tEnter"
106 "&Přesunout...\tF7" "&Move...\tF7"
107 "&Kopírovat...\tF8" "&Copy...\tF8"
108 "&Smazat\tDel" "&Delete\tDel"
109 "Př&ejmenovat..." "Re&name..."
57656 "V&lastnosti\tAlt+Enter" "Propert&ies\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR SEPARATOR
105 "&Spustit..." "&Run..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
111 "V&ytvořit adresář..." "Cr&eate Directory..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
115 "&Konec" "E&xit"
0 "&Disk" "&Disk"
252 "Připojit síťovou jed&notku..." "Connect &Network Drive..."
253 "O&dpojit síťovou jednotku" "&Disconnect Network Drive"
0 "&Zobrazit" "&View"
414 "Rozdě&lení" "Sp&lit"
0 SEPARATOR SEPARATOR
401 "&Jméno" "&Name"
402 "&Detaily všech souborů" "&All File Details"
0 SEPARATOR SEPARATOR
404 "&Třídit podle jména" "&Sort by Name"
405 "Třídit &podle typu" "Sort &by Type"
406 "Třídit podle &velikosti" "Sort by Si&ze"
407 "Třídit podle &data" "Sort by &Date"
0 SEPARATOR SEPARATOR
409 "Třídit dle..." "Filter by&..."
0 "&Nastavení" "&Options"
510 "&Písmo..." "&Font..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
508 "&Panel nástrojů" "&Toolbar"
507 "&Panel zařízení" "&Drive Bar"
503 "&Stavový řádek" "&Status Bar"
32772 "&Celá obrazovka\tCtrl+Shift+S" "F&ull Screen\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR SEPARATOR
511 "Před ukončením uložit na&stavení" "&Save settings on exit"
0 "&Okno" "&Window"
57648 "Nové &okno" "New &Window"
57650 "Kaskádování\tCtrl+F5" "Cascading\tCtrl+F5"
57651 "Uspořádat &horizontálně" "Tile &Horizontally"
57652 "Uspořádat &vertikálně\tCtrl+F4" "Tile &Vertically\tCtrl+F4"
57649 "Seřadit &ikony" "Arrange &Icons"
1704 "&Obnovit\tF5" "&Refresh\tF5"
0 "&Nápověda" "&Help"
57670 "&Obsah\tF1" "&Contents\tF1"
1803 "O &aplikaci Wine Správce souborů" "&About Wine File Manager"