Dump of DIALOG #101

DIALOG #101
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 100, 100, 400, 340, 0
STYLE 0x90cf0048
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Podrobnosti chyby programu"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 103, 129, 0x50b10804, 4, 4, 392, 272, 0x10000
    CONTROL "Pokud se tento problém v Microsoft Windows neprojevuje a nebyl doposud nahlášen, je možné uložit podrobné informace do souboru kliknutím na tlačítko „Uložit jako“ a následně <a href="https://wiki.winehq.org/Bugs">vyplnit hlášení o chybě</a> a tento soubor k němu připojit.", 102, "SysLink", 0x50000000, 6, 285, 388, 32, 0x0
    CONTROL "Zavřít", 1, 128, 0x50010001, 326, 320, 70, 16, 0x0
    CONTROL "&Uložit jako...", 202, 128, 0x50010000, 252, 320, 70, 16, 0x0