Dump of STRINGTABLE #527 (strings 8416..8431)

STRINGTABLE #527 (strings 8416..8431)
Compare with English (United States) >>
8416 "Písmo okna zprávy"
8417 "Pracovní prostor aplikace"
8418 "Písmo okna"
8419 "Okraj aktivního okna"
8420 "Okraj neaktivního okna"
8421 "Stíny ovládacích prvků"
8422 "Pošedlý text"
8423 "Zvýraznění ovládacích prvků"
8424 "Tmavé stíny ovládacích prvků"
8425 "Nasvícení ovládacích prvků"
8426 "Alternativní pozadí ovládacích prvků"
8427 "Prvek pod ukazatelem"
8428 "Přechod titulku aktivního okna"
8429 "Přechod titulku neaktivního okna"
8430 "Zvýraznění v menu"
8431 "Lišta menu"