Dump of STRINGTABLE #502 (strings 8016..8031)

STRINGTABLE #502 (strings 8016..8031)
Compare with English (United States) >>
8016 "zakázat"
8017 "Standardní nastavení"
8018 "Programy Wine (*.exe; *.exe.so)"
8019 "Použít všeobecná nastavení"
8020 "Vyberte spustitelný soubor"
8021 empty
8022 empty
8023 empty
8024 empty
8025 empty
8026 empty
8027 empty
8028 empty
8029 empty
8030 empty
8031 empty