Dump of STRINGTABLE #501 (strings 8000..8015)

STRINGTABLE #501 (strings 8000..8015)
Compare with English (United States) >>
8000 empty
8001 empty
8002 empty
8003 empty
8004 empty
8005 empty
8006 empty
8007 empty
8008 empty
8009 empty
8010 "Nedoporučuje se měnit pořadí nahrávání této knihovny.\n
Určitě to chcete udělat?"
8011 "Varování: systémová knihovna"
8012 "nativní"
8013 "vestavěná"
8014 "nativní, vestavěná"
8015 "vestavěná, nativní"