Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 "Aplikace"
3 "Knihovny"
4 "Disky"
5 "Vyberte, prosím, cílový unixový adresář."
6 "Zobrazit rozšířené &možnosti"
7 "Schovat rozšířené &možnosti"
8 "(Bez tématu)"
9 "Zobrazení"
10 "Začlenění do pracovní plochy"
11 "Zvuk"
12 "O programu"
13 "Konfigurace Wine"
14 "Témata vzhledu (*.msstyles; *.theme)"
15 "Zvolte soubor tématu vzhledu"