Dump of DIALOG #8005

DIALOG #8005
Compare with English (United States) >>
DIALOG 80, 90, 160, 92
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Úprava nastavení knihovny"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Pořadí nahrávání", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 144, 66, 0x0
    CONTROL "&Vestavěná (Wine)", 1029, 128, 0x50020009, 16, 14, 125, 10, 0x0
    CONTROL "&Nativní (Windows)", 1030, 128, 0x50000009, 16, 24, 125, 10, 0x0
    CONTROL "V&estavěná pak nativní", 1031, 128, 0x50000009, 16, 34, 125, 10, 0x0
    CONTROL "N&ativní a pak vestavěná", 1032, 128, 0x50000009, 16, 44, 125, 10, 0x0
    CONTROL "&Zakázat", 1033, 128, 0x50000009, 16, 54, 125, 10, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50030001, 8, 74, 45, 14, 0x0
    CONTROL "Storno", 2, 128, 0x50030000, 57, 74, 45, 14, 0x0