Dump of DIALOG #111

DIALOG #111
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Nastavení DLL", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Můžete vybrat zda budou použity dynamicky linkované knihovny vestavěné ve Wine nebo nativní (získané z Windows nebo poskytnuté aplikací).", 65535, 130, 0x50020000, 16, 16, 228, 32, 0x0
    CONTROL "&Nové nastavení pro knihovnu:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 58, 220, 8, 0x0
    CONTROL "", 8004, 133, 0x50214102, 16, 68, 140, 60, 0x0
    CONTROL "Přid&at", 8001, 128, 0x50010000, 164, 68, 82, 13, 0x0
    CONTROL "&Existující nastavení knihoven:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 86, 100, 8, 0x0
    CONTROL "", 1034, 131, 0x50a10001, 16, 96, 140, 112, 0x0
    CONTROL "&Upravit...", 8002, 128, 0x50010000, 164, 96, 82, 14, 0x0
    CONTROL "Odeb&rat", 8003, 128, 0x50010000, 164, 114, 82, 14, 0x0