Dump of DIALOG #111

DIALOG #111
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 260, 220 DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040 STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "" CAPTION ""
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Nastavení DLL", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0     CONTROL "DLL overrides", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Můžete vybrat zda budou použity dynamicky linkované knihovny vestavěné ve Wine nebo nativní (získané z Windows nebo poskytnuté aplikací).", 65535, 130, 0x50020000, 16, 16, 228, 32, 0x0     CONTROL "Dynamic Link Libraries can be specified individually to be either builtin (provided by Wine) or native (taken from Windows or provided by the application).", 65535, 130, 0x50020000, 16, 16, 228, 32, 0x0
    CONTROL "&Nové nastavení pro knihovnu:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 58, 220, 8, 0x0     CONTROL "&New override for library:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 58, 220, 8, 0x0
    CONTROL "", 8004, 133, 0x50214102, 16, 68, 140, 60, 0x0     CONTROL "", 8004, 133, 0x50214102, 16, 68, 140, 60, 0x0
    CONTROL "Přid&at", 8001, 128, 0x50010000, 164, 68, 82, 13, 0x0     CONTROL "A&dd", 8001, 128, 0x50010000, 164, 68, 82, 13, 0x0
    CONTROL "&Existující nastavení knihoven:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 86, 100, 8, 0x0     CONTROL "Existing &overrides:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 86, 100, 8, 0x0
    CONTROL "", 1034, 131, 0x50a10001, 16, 96, 140, 112, 0x0     CONTROL "", 1034, 131, 0x50a10001, 16, 96, 140, 112, 0x0
    CONTROL "&Upravit...", 8002, 128, 0x50010000, 164, 96, 82, 14, 0x0     CONTROL "&Edit...", 8002, 128, 0x50010000, 164, 96, 82, 14, 0x0
    CONTROL "Odeb&rat", 8003, 128, 0x50010000, 164, 114, 82, 14, 0x0     CONTROL "&Remove", 8003, 128, 0x50010000, 164, 114, 82, 14, 0x0