Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Nastavení aplikací", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Wine umí simulovat různé verze Windows pro jednotlivé aplikace. Tato záložka je provázaná se záložkami Knihovny a Zobrazení a umožňuje změnit nastavení celého systému nebo nastavení každé aplikace zvlášť.", 65535, 130, 0x50020000, 15, 15, 227, 45, 0x0
    CONTROL "", 1200, "SysListView32", 0x5081000f, 15, 60, 230, 110, 0x0
    CONTROL "Přid&at aplikaci...", 1201, 128, 0x50010000, 15, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "Odeb&rat aplikaci", 1202, 128, 0x50010000, 133, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "Verze &Windows:", 65535, 130, 0x50020000, 17, 196, 80, 8, 0x0
    CONTROL "", 1012, 133, 0x50210003, 100, 194, 145, 56, 0x0