Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
id Czech (Neutral) English (United States)
DIALOGEX 0, 0, 260, 220, 0 DIALOGEX 0, 0, 260, 220, 0
STYLE 0x40000040 STYLE 0x40000040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "" CAPTION ""
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 8434, 130, 0x5000000d, 0, 0, 260, 140, 0x0     CONTROL "", 8434, 130, 0x5000000d, 0, 0, 260, 140, 0x0
    CONTROL "Wine", 8436, 130, 0x50020000, 105, 30, 55, 30, 0x0     CONTROL "Wine", 8436, 130, 0x50020000, 105, 30, 55, 30, 0x0
    CONTROL "", 8435, 130, 0x50020000, 160, 43, 140, 8, 0x0     CONTROL "", 8435, 130, 0x50020000, 160, 43, 140, 8, 0x0
    CONTROL "<a href="https://www.winehq.org">https://www.winehq.org</a>", 8437, "SysLink", 0x50000001, 105, 53, 106, 8, 0x0     CONTROL "<a href="https://www.winehq.org">https://www.winehq.org</a>", 8437, "SysLink", 0x50000001, 105, 53, 106, 8, 0x0
    CONTROL "Tento program je svobodným softwarem; můžete ho distribuovat a nebo modifikovat v souladu s licencí GNU Lesser General Public License ve znění publikovaném Free Software Foundation; platná je verze 2.1 zmíněné licence nebo (pokud je lépe vyhovující) jakákoli novější verze.", 8438, 130, 0x50020000, 105, 64, 145, 66, 0x0     CONTROL "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.", 8438, 130, 0x50020000, 105, 64, 145, 66, 0x0
    CONTROL "Informace o registraci Windows", 4294967295, 128, 0x50000007, 15, 155, 230, 55, 0x0     CONTROL "Windows registration information", 4294967295, 128, 0x50000007, 15, 155, 230, 55, 0x0
    CONTROL "&Vlastník:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 171, 40, 20, 0x0     CONTROL "&Owner:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 171, 40, 20, 0x0
    CONTROL "", 8432, 129, 0x50810080, 75, 171, 160, 13, 0x0     CONTROL "", 8432, 129, 0x50810080, 75, 171, 160, 13, 0x0
    CONTROL "Organi&zace:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 185, 50, 20, 0x0     CONTROL "Organi&zation:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 185, 50, 20, 0x0
    CONTROL "", 8433, 129, 0x50810080, 75, 185, 160, 13, 0x0     CONTROL "", 8433, 129, 0x50810080, 75, 185, 160, 13, 0x0