Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 0, 0, 260, 220, 0
STYLE 0x40000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 8434, 130, 0x5000000d, 0, 0, 260, 140, 0x0
    CONTROL "Wine", 8436, 130, 0x50020000, 105, 30, 55, 30, 0x0
    CONTROL "", 8435, 130, 0x50020000, 160, 43, 140, 8, 0x0
    CONTROL "<a href="https://www.winehq.org">https://www.winehq.org</a>", 8437, "SysLink", 0x50000001, 105, 53, 106, 8, 0x0
    CONTROL "Tento program je svobodným softwarem; můžete ho distribuovat a nebo modifikovat v souladu s licencí GNU Lesser General Public License ve znění publikovaném Free Software Foundation; platná je verze 2.1 zmíněné licence nebo (pokud je lépe vyhovující) jakákoli novější verze.", 8438, 130, 0x50020000, 105, 64, 145, 66, 0x0
    CONTROL "Informace o registraci Windows", 4294967295, 128, 0x50000007, 15, 155, 230, 55, 0x0
    CONTROL "&Vlastník:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 171, 40, 20, 0x0
    CONTROL "", 8432, 129, 0x50810080, 75, 171, 160, 13, 0x0
    CONTROL "Organi&zace:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 185, 50, 20, 0x0
    CONTROL "", 8433, 129, 0x50810080, 75, 185, 160, 13, 0x0