Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Odinstalátor pro aplikace Wine"
1001 "Spuštění odinstalačního příkazu %s selhalo, možná příčína je chybějící aplikace.\n
Přejete si odstranit odinstalační záznam z registru?"
1002 empty
1003 empty
1004 empty
1005 empty
1006 empty
1007 empty