Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
id Czech (Neutral) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 empty empty
101 "Start a program, or open a document in the program normally used for files\n
with that suffix.\n
Usage:\n
start [options] program_filename [...]\n
start [options] document_filename\n
\n
Options:\n
"title" Specifies the title of the child windows.\n
/d directory Start the program in the specified directory.\n
/b Don't create a new console for the program.\n
/i Start the program with fresh environment variables.\n
/min Start the program minimized.\n
/max Start the program maximized.\n
/low Start the program in the idle priority class.\n
/normal Start the program in the normal priority class.\n
/high Start the program in the high priority class.\n
/realtime Start the program in the realtime priority class.\n
/abovenormal Start the program in the abovenormal priority class.\n
/belownormal Start the program in the belownormal priority class.\n
/node n Start the program on the specified NUMA node.\n
/affinity mask Start the program with the specified affinity mask.\n
/wait Wait for the started program to finish, then exit with its\n
exit code.\n
/unix Use a Unix filename and start the file like Windows\n
Explorer.\n
/exec Exec the specified file (for internal Wine usage).\n
/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n
/? Display this help and exit.\n"
"Start a program, or open a document in the program normally used for files\n
with that suffix.\n
Usage:\n
start [options] program_filename [...]\n
start [options] document_filename\n
\n
Options:\n
"title" Specifies the title of the child windows.\n
/d directory Start the program in the specified directory.\n
/b Don't create a new console for the program.\n
/i Start the program with fresh environment variables.\n
/min Start the program minimized.\n
/max Start the program maximized.\n
/low Start the program in the idle priority class.\n
/normal Start the program in the normal priority class.\n
/high Start the program in the high priority class.\n
/realtime Start the program in the realtime priority class.\n
/abovenormal Start the program in the abovenormal priority class.\n
/belownormal Start the program in the belownormal priority class.\n
/node n Start the program on the specified NUMA node.\n
/affinity mask Start the program with the specified affinity mask.\n
/wait Wait for the started program to finish, then exit with its\n
exit code.\n
/unix Use a Unix filename and start the file like Windows\n
Explorer.\n
/exec Exec the specified file (for internal Wine usage).\n
/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n
/? Display this help and exit.\n"
102 empty empty
103 "Aplikace nemohla být spuštěna nebo není žádná aplikace asociována s daným souborem.\n
ShellExecuteEx selhal"
"Application could not be started, or no application associated with the specified file.\n
ShellExecuteEx failed"
104 "Nepodařilo se přeložit zadané Unixové jméno souboru na DOSové jméno souboru." "Could not translate the specified Unix filename to a DOS filename."
105 empty empty
106 empty empty
107 empty empty
108 empty empty
109 empty empty
110 empty empty
111 empty empty