Dump of MENU #513

MENU #513
Compare with English (United States) >>
0 "&Soubor"
256 "&Nový\tCtrl+N"
257 "&Otevřít...\tCtrl+O"
258 "&Uložit\tCtrl+S"
259 "Uložit j&ako..."
0 SEPARATOR
260 "&Tisk...\tCtrl+P"
261 "Nastavení stránky..."
262 "Nastavení tiskárny..."
0 SEPARATOR
264 "&Konec"
0 "&Upravit"
272 "&Zpět\tCtrl+Z"
0 SEPARATOR
273 "Vyjmou&t\tCtrl+X"
274 "&Kopírovat\tCtrl+C"
275 "&Vložit\tCtrl+V"
276 "&Smazat\tDel"
0 SEPARATOR
278 "Vybrat vš&e\tCtrl+A"
279 "Č&as/Datum\tF5"
0 SEPARATOR
281 "Zalo&mit dlouhé řádky"
320 "&Písmo..."
0 "Hledat"
288 "&Najít...\tCtrl+F"
289 "&Najít další\tF3"
290 "Nah&radit...\tCtrl+H"
0 "&Nápověda"
304 "&Obsah\tF1"
308 "O &aplikaci Poznámkový blok"