Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "Smíšené"
113 "Hybridní"
114 "Směrování IP je povoleno"
115 "Popis"
116 "Fyzická adresa (MAC)"
117 "DHCP povoleno"
118 "Ano"
119 "Ne"
120 "Výchozí brána"
121 "Adresa IP verze 6"
122 empty
123 empty
124 empty
125 empty
126 empty
127 empty