Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
id Czech (Neutral) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 empty empty
101 "Použití: ipconfig [ /? | /all ]\n" "Usage: ipconfig [ /? | /all ]\n"
102 "Chyba: zadán neznámý či neplatný parametr příkazové řádky\n" "Error: Unknown or invalid command line parameters specified\n"
103 "%1 síťové rozhraní %2\n" "%1 adapter %2\n"
104 "Ethernet" "Ethernet"
105 "Neznámé" "Unknown"
106 "Přípona DNS, platná pouze pro dané připojení" "Connection-specific DNS suffix"
107 "Adresa IP verze 4" "IPv4 address"
108 "Název počítače" "Hostname"
109 "Typ uzlu" "Node type"
110 "Širokopásmové vysílání" "Broadcast"
111 "na stejné úrovni" "Peer-to-peer"