Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "Can't recognize '%1' as an internal or external command, or batch script.\n"
1041 "Chyba – dělení nulou.\n"
1042 "Očekáván operand.\n"
1043 "Očekáván operátor.\n"
1044 "Mismatch in parentheses.\n"
1045 "Špatný formát čísla – musí být desítkové (12),\n
šestnáctkové (0x34) či osmičkové (056).\n"
1046 empty
1047 empty
1048 empty
1049 empty
1050 empty
1051 empty
1052 empty
1053 empty
1054 empty
1055 empty