Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
1008 "Řádek v dávkovém zpracování je možná zkrácen. Použití:\n" "Line in Batch processing possibly truncated. Using:\n"
1009 "Doposud neimplementováno\n
\n"
"Not Yet Implemented\n
\n"
1010 "Chybějící argument\n" "Argument missing\n"
1011 "Chyba syntaxe\n" "Syntax error\n"
1012 "%1: Soubor nebyl nalezen\n" "%1: File Not Found\n"
1013 "Pro %1 není k dispozici nápověda\n" "No help available for %1\n"
1014 "Cíl určený, v GOTO, nebyl nalezen\n" "Target to GOTO not found\n"
1015 "Aktuální datum je %1\n" "Current Date is %1\n"
1016 "Aktuální čas je %1\n" "Current Time is %1\n"
1017 "Zadejte nový čas: " "Enter new date: "
1018 "Zadejte nové datum: " "Enter new time: "
1019 "Proměnná prostředí %1 není definovaná\n" "Environment variable %1 not defined\n"
1020 "Otevření „%1“ se nezdařilo\n" "Failed to open '%1'\n"
1021 "Nelze volat označení dávky vně dávkového skriptu\n" "Cannot call batch label outside of a batch script\n"
1022 "V" "A"
1023 "Smazat %1?" "Delete %1?"