Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Vestavěné příkazy CMD jsou:\n
ASSOC\t\tZobrazí nebo změní asociace přípon souborů\n
ATTRIB\t\tZobrazí nebo nastaví DOS-ovské souborové attributy\n
CALL\t\tZavolá dávkový soubor z jiného\n
CD (CHDIR)\tZmění pracovní adresář\n
CHOICE\t\tČeká na stisk tlačítka z volitelného seznamu\n
CLS\t\tVymaže okno terminálu\n
COPY\t\tKopíruje soubory\n
CTTY\t\tZmění vstupně/výstupní zařízení\n
DATE\t\tUkáže nebo nastaví systémové datum\n
DEL (ERASE)\tSmaže jeden nebo více souborů\n
DIR\t\tVypíše obsah adresáře\n
ECHO\t\tVypíše text na terminál\n
ENDLOCAL\tUkončí lokalizaci změn prostředí v dávkovém souboru\n
FTYPE\t\tZobrazí nebo změní příkazy pro otevření přiřazené k typům souborů\n
HELP\t\tZobrazí detailní nápovědu k tématu\n
MD (MKDIR)\tVytvoří adresář\n
MKLINK\tVytvoří symbolický odkaz\n
MORE\t\tZobrazí výstup ve stránkách\n
MOVE\t\tPřesune soubor, skupinu souborů nebo adresářový strom\n
PATH\t\tNastaví nebo ukáže prohledávané cesty\n
PAUSE\t\tUspí spuštění dávkového souboru\n
POPD\t\tObnoví adresář na poslední uložený pomocí PUSHD\n
PROMPT\t\tZmění výzvu příkazového řádku\n
PUSHD\t\tZmění adresář na nový, starý uloží\n
REN (RENAME)\tPřejmenuje soubor\n
RD (RMDIR)\tSmaže podadresář\n
SET\t\tNastaví nebo zobrazí proměnné prostředí\n
SETLOCAL\tSpustí lokalizaci změn prostředí v dávkovém souboru\n
START\t\tSpustí program nebo otevře dokument v přiřazeném programu\n
TIME\t\tUkáže či nastaví systémový čas\n
TITLE\t\tNastaví titulek okna běžící CMD instance\n
TYPE\t\tVypíše obsah textového souboru\n
VER\t\tZobrazí verzi CMD\n
VOL\t\tUkáže jmenovku disku\n
XCOPY\t\tZkopíruje zdrojové soubory nebo adresářové větve do cíle\n
EXIT\t\tUkončí CMD\n
\n
Zadejte HELP <příkaz> pro podrobnější informace o některém z výše uvedených\n
příkazů.\n"
1001 "Jste si jist(á)?"
1002 "A"
1003 "N"
1004 "Pro soubory s příponou %1 není přiřazena aplikace\n"
1005 "Pro otevírání souboru typu „%1“ není přiřazen žádný soubor\n"
1006 "Přepsat %1?"
1007 "Více..."