Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "MD <název> je zkratka pro MKDIR. Vytvoří podsložku.\n"
17 "MKDIR <název> vytvoří podsložku.\n"
18 "MOVE přesune soubor či adresář na jiné místo v souborovém systému.\n
\n
Je-li přesouván adresář, jsou přesunuty všechny jeho podadresáře a soubory.\n
\n
MOVE selže jsou-li zdrojová a cílová oblast na jednotkách s jinými DOS\n
písmeny disků.\n"
19 "PATH displays or changes the cmd search path.\n
\n
Entering PATH will display the current PATH setting (initially taken from\n
the registry). To change the setting follow the PATH command with the new\n
value.\n
\n
It is also possible to modify the PATH by using the PATH environment\n
variable, for example:\n
PATH %PATH%;c:\temp\n"
20 "PAUSE displays a message on the screen asking the user to press a key.\n
\n
It is mainly useful in batch files to allow the user to read the output of\n
a previous command before it scrolls off the screen.\n"
21 "PROMPT sets the command-line prompt.\n
\n
The string following the PROMPT command (and the space immediately after)\n
appears at the beginning of the line when cmd is waiting for input.\n
\n
The following character strings have the special meaning shown:\n
\n
$$ Dollar sign $_ Linefeed $b Pipe sign (|)\n
$d Current date $e Escape $g > sign\n
$l < sign $n Current drive $p Current path\n
$q Equal sign $t Current time $v cmd version\n
\n
Note that entering the PROMPT command without a prompt-string resets the\n
prompt to the default, which is the current directory (which includes the\n
current drive letter) followed by a greater-than (>) sign.\n
(like a command PROMPT $p$g).\n
\n
The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment variable,\n
so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'.\n"
22 "Řádky začínající REM (následovaným mezerou) nejsou vykonány. REM je proto\n
používán jako komentářový příkaz.\n"
23 "REN <název_souboru> je zkratkou pro RENAME. Přejmenuje určený soubor.\n"
24 "RENAME <název_souboru> přejmenuje soubor.\n"
25 "RD <složka> je zkratkou pro RMDIR. Smaže zadanou složku.\n"
26 "RMDIR <složka> smaže složku.\n"
27 "SET displays or changes the cmd environment variables.\n
\n
SET without parameters shows all of the current environment.\n
\n
To create or modify an environment variable the syntax is:\n
\n
SET <variable>=<value>\n
\n
where <variable> and <value> are character strings. There must be no space\n
before the equals sign, nor can the variable name have embedded spaces.\n
\n
Under Wine, the environment of the underlying operating system is included\n
into the Win32 environment, there will generally therefore be many more\n
values than in a native Win32 implementation. Note that it is not possible\n
to affect the operating system environment from within cmd.\n"
28 "SHIFT užíván v dávkových souborech k odstranění jednoho parametru ze\n
začátku jejich seznamu, takže parametr 2 se stane parametrem 1 atd. Nemá\n
žádný efekt, je-li zadán na příkazovou řádku.\n"
29 "Start a program, or open a document in the program normally used for files\n
with that suffix.\n
Usage:\n
start [options] program_filename [...]\n
start [options] document_filename\n
\n
Options:\n
"title" Specifies the title of the child windows.\n
/d directory Start the program in the specified directory.\n
/b Don't create a new console for the program.\n
/i Start the program with fresh environment variables.\n
/min Start the program minimized.\n
/max Start the program maximized.\n
/low Start the program in the idle priority class.\n
/normal Start the program in the normal priority class.\n
/high Start the program in the high priority class.\n
/realtime Start the program in the realtime priority class.\n
/abovenormal Start the program in the abovenormal priority class.\n
/belownormal Start the program in the belownormal priority class.\n
/node n Start the program on the specified NUMA node.\n
/affinity mask Start the program with the specified affinity mask.\n
/wait Wait for the started program to finish, then exit with its\n
exit code.\n
/unix Use a Unix filename and start the file like Windows\n
Explorer.\n
/ProgIDOpen Open a document using the specified progID.\n
/? Display this help and exit.\n"
30 "TIME nastaví či zobrazí aktuální systémový čas.\n"
31 "TITLE <řetězec> nastaví titulek terminálového okna.\n"