Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "CALL <dávkový soubor> je užíván ke spuštění příkazů z jiného dávkového\n
souboru. Když se běh volaného dávkového souboru ukončí, kontrola se vrátí\n
volajícímu souboru. Příkaz CALL může předávat parametry volané proceduře.\n
\n
Změny výchozího adresáře, proměnných prostředí atd. provedené volanou\n
procedurou jsou zděděny volajícím.\n"
1 "CD <složka> je zkratkou pro CHDIR. Přenese Vás do určené složky.\n"
2 "CHDIR <složka> přenese Vás do určené složky.\n"
3 "CLS vymaže obrazovku terminálu.\n"
4 "COPY <název_souboru> zkopíruje soubor.\n"
5 "CTTY změní vstupně/výstupní zařízení.\n"
6 "DATE zobrazí či změní systémové datum.\n"
7 "DEL <název_souboru> smaže jeden či více zadaných souborů.\n"
8 "DIR vypíše obsah složky.\n"
9 "ECHO <řetězec> zobrazí <řetězec> na používaném terminálovém zařízení.\n
\n
ECHO ON způsobí, že všechny následující příkazy v dávkovém souboru budou\n
zobrazeny na terminálovém zařízení před svým spuštěním.\n
\n
ECHO OFF vypisování příkazů zakáže (ECHO je OFF defaultně). Předsadí-li se\n
příkazu ECHO OFF @ nebude příkaz ECHO OFF vypsán na terminálové zařízení.\n"
10 "ERASE <název_souboru> smaže jeden či více souborů.\n"
11 "The FOR command is used to execute a command for each of a set of files.\n
\n
Usage: FOR %variable IN (set) DO command\n
\n
The % sign must be doubled when using FOR in a batch file.\n"
12 "Příkaz GOTO předá výkon na jiné místo v dávkovém souboru.\n
\n
Návěští, kterým se označuje cíl skoku GOTO může být až 255 znaků dlouhé.\n
Nesmí však obsahovat mezery (odlišné chování od jiných operačních systémů).\n
Existují-li dvě nebo více stejných návěští v jednom dávkovém souboru, pak\n
první bude vykonáno. Skok GOTO na neexistující návěští ukončí výkon\n
dávkového souboru.\n
\n
GOTO se nedá použít interaktivně.\n"
13 "HELP <příkaz> zobrazí stručnou nápovědu k datému tématu.\n
HELP bez argumentů zobrazí nápovědu pro všechny příkazy, které jsou\n
součástí CMD.\n"
14 "IF slouží k podmíněnému výkonu příkazů.\n
\n
Syntaxe: IF [NOT] EXIST soubor příkaz\n
IF [NOT] řetězec1==řetězec2 příkaz\n
IF [NOT] ERRORLEVEL číslo příkaz\n
\n
Ve druhé formě příkazu musí být řetězec1 a řetězec2 uzavřeny v dvojitých\n
uvozovkách. Srovnání nezohledňuje velikost písmen.\n"
15 "LABEL nastavuje jmenovku svazku-disku.\n
\n
Syntaxe: LABEL [disk:]\n
Budete vyzváni k zadání jmenovky.\n
Jmenovku si můžete zobrazit příkazem VOL.\n"