Dump of DIALOG #100

DIALOG #100
Compare with English (United States) >>
DIALOG 6, 18, 245, 47
STYLE 0x90c822c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Vytisknout do souboru"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Název výstupníh&o souboru:", 65535, 130, 0x50020000, 7, 13, 194, 13, 0x0
    CONTROL "", 201, 129, 0x50810080, 6, 28, 174, 12, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 199, 10, 40, 14, 0x0
    CONTROL "Storno", 2, 128, 0x50010000, 199, 27, 40, 14, 0x0