Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
64 "MIDI hlavička nebyla připravena. Použijte funkci Prepare k její konstrukci a pak to zkuste znovu." "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the header, and then try again."
65 "Nemohu provést tuto operaci dokud jsou data přehrávána. Zresetujte multimediální zařízení nebo vyčkejte na konec přehrávání." "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the device, or wait until the data is finished playing."
66 "MIDI map nebyla nalezena. To může ukazovat na problém s ovladačem nebo je soubor MIDIMAP.CFG poškozen či chybí." "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
67 "Port přenáší data na zařízení. Počkejte na dokončení přenosu a zkuste to znovu." "The port is transmitting data to the device. Wait until the data has been transmitted, and then try again."
68 "Současné nastavení MIDI mapperu se odkazuje na MIDI zařízení nepřítomné v systému." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
69 "Současné nastavení MIDI je poškozené. Přepište soubor MIDIMAP.CFG ve Windows složce SYSTEM originálem a zkuste to znovu." "The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the Windows SYSTEM directory, and then try again."
70 empty empty
71 empty empty
72 empty empty
73 empty empty
74 empty empty
75 empty empty
76 empty empty
77 empty empty
78 empty empty
79 empty empty