Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
32 "Tento formát není podporován nebo nemůže být přeložen. Použijte funkci Capabilities k určení podporovaného formátu." "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the Capabilities function to determine the supported formats."
33 "Nemohu provést tuto operaci dokud jsou data přehrávána. Zresetujte multimediální zařízení nebo vyčkejte na konec přehrávání." "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the device, or wait until the data is finished playing."
34 "Wave hlavička nebyla připravena. Použijte funkci Prepare k její konstrukci a pak to zkuste znovu." "The wave header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the header, and then try again."
35 "Nemohu otevřít zařízení bez použití příznaku WAVE_ALLOWSYNC. Použijte ho a zkuste to znovu." "Cannot open the device without using the WAVE_ALLOWSYNC flag. Use the flag, and then try again."
36 empty empty
37 empty empty
38 empty empty
39 empty empty
40 empty empty
41 empty empty
42 empty empty
43 empty empty
44 empty empty
45 empty empty
46 empty empty
47 empty empty