Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Název souboru je neplatný. Ujistěte se, že název souboru má 8 znaků následovaných tečkou a příponou."
305 "Nelze zadat znaky za řetězec uzavřený uvozovkami."
306 "Toto zařízení není v systému nainstalováno. Nainstalujte ho v Ovládacím panelu, na záložce Ovladače."
307 "Nemohu přistoupit k uvedenému souboru nebo MCI zařízení. Změňte adresář nebo restartujte Váš počítač."
308 "Nemohu přistoupit k uvedenému souboru nebo MCI zařízení, protože aplikace nemůže změnit adresář."
309 "Nemohu přistoupit k uvedenému souboru nebo MCI zařízení, protože aplikace nemůže změnit jednotku disku."
310 "Určete zařízení nebo ovladač jehož název je kratší než 79 znaků."
311 "Určete zařízení nebo ovladač jehož název je kratší než 69 znaků."
312 "Tento příkaz vyžaduje celočíselný parametr. Použijte ho prosím."
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty