Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
288 "Toto zařízení je právě uzavíráno. Vyčkejte několik sekund a zkuste to znovu." "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try again."
289 "Tento alias je už používán v této aplikaci. Použijte jiné jméno." "The specified alias is already being used in this application. Use a unique alias."
290 "Uvedený parametr je neplatný pro tento příkaz." "The specified parameter is invalid for this command."
291 "Uvedené zařízení je už používáno. Chcete-li ho sdílet, použijte 'shareable' parametr s každým příkazem 'open'." "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' parameter with each 'open' command."
292 "Tento příkaz vyžaduje alias, soubor, ovladač nebo název zařízení. Uveďte jeden prosím." "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. Please supply one."
293 "Použitý formát času je neplatný. Nahlédněte do MCI dokumentace a zjistěte si platné formáty." "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI documentation for valid formats."
294 "Hodnota parametru není uzavřena uvozovkami. Doplňte je." "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please supply one."
295 "Parametr nebo hodnota byla zadána dvakrát. Zadejte jen jeden/jednu." "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
296 "Tento soubor nemůže být přehrán na tomto MCI zařízení. Soubor může být poškozen nebo nemá správný formát." "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file may be corrupt, or not in the correct format."
297 "MCI byl předán prázdný blok parametrů." "A null parameter block was passed to MCI."
298 "Nemohu uložit soubor bez názvu. Zadejte název." "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
299 "Při použití parametru „new“ musíte zadat alternativní název." "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
300 "Nelze použít parametr „notify“ s automaticky otevřeným zařízením." "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
301 "Nelze použít soubor s tímto zařízením." "Cannot use a filename with the specified device."
302 "Nelze dokončit skupinu příkazů v tomto pořadí. Opravte pořadí příkazů a zkuste to znovu." "Cannot carry out the commands in the order specified. Correct the command sequence, and then try again."
303 "Tento příkaz nelze dokončit na automaticky otevřeném zařízení. Vyčkejte na zavření zařízení a zkuste to znovu." "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until the device is closed, and then try again."