Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
272 "Byl rozpoznán problém s ovladačem. Zeptejte se dodavatele zařízení na nový ovladač." "There is a problem with the device driver. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."
273 "Tento příkaz vyžaduje parametr. Zadejte prosím nějaký." "The specified command requires a parameter. Please supply one."
274 "Vámi použité MCI zařízení nepodporuje uvedený příkaz." "The MCI device you are using does not support the specified command."
275 "Soubor nebyl nalezen. Ujistěte se, že cesta k souboru a jeho jméno jsou platné." "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
276 "Ovladač zařízení není připraven." "The device driver is not ready."
277 "Při inicializaci MCI došlo k problémům. Zkuste restartovat Windows." "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
278 "Ovladač má problémy a ukončil svou činnost. Ovladač nevrátil popis chyby." "There is a problem with the device driver. The driver has closed. Cannot access error."
279 "V požadovaném příkazu nelze jako název zařízení použít „all“." "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
280 "Vyskytly se chyby na více zařízeních. Zadejte příkazy zvlášť pro každé jednotlivé zařízení, aby bylo zjištěno, které zařízení chybuje." "Errors occurred in more than one device. Specify each command and device separately to determine which devices caused the error."
281 "Nedokáži přiřadit soubor s touto příponou vhodnému zařízení." "Cannot determine the device type from the given filename extension."
282 "Uvedený parametr je mimo meze uvedeného příkazu." "The specified parameter is out of range for the specified command."
283 empty empty
284 "Tyto parametry nemohou být použity současně." "The specified parameters cannot be used together."
285 empty empty
286 "Nemohu uložit soubor. Ujistěte se, že je dost místa na disku nebo je-li Vaše síťové připojení průchozí." "Cannot save the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
287 "Nemohu najít požadované zařízení. Ujistěte se, že je nainstalováno a že jste jeho název uvedli přesně." "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly."