Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
256 empty empty
257 "Neplatný identifikátor MCI zařízení. Použijte identifikátor vrácený při otevření MCI zařízení." "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
258 empty empty
259 "Ovladač nepřipouští použitý parametr příkazu." "The driver cannot recognize the specified command parameter."
260 empty empty
261 "Ovladač nepřipouští použitý příkaz." "The driver cannot recognize the specified command."
262 "S multimediálním zařízením něco není v pořádku. Zkontrolujte, že pracuje jak má, případně se obraťte na jeho výrobce." "There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly or contact the device manufacturer."
263 "Uvedené zařízení není použitelné nebo není podporované MCI." "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
264 "Není dost paměti pro tuto úlohu. Ukončete jednu nebo víc aplikací k získání více volné paměti a zkuste to znovu." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
265 "Název zařízení už je použit jako alternativní název touto aplikací. Použijte nějaký ještě nepoužitý alternativní název." "The device name is already being used as an alias by this application. Use a unique alias."
266 "Vyskytl se nerozpoznatelný problém při zavádění uvedeného ovladače." "There is an undetectable problem in loading the specified device driver."
267 "Nebyl zadán žádný příkaz." "No command was specified."
268 "Výstupní řetězec se nevejde do výstupního zásobníku. Zvětšete velikost zásobníku." "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the size of the buffer."
269 "Tento příkaz vyžaduje textový parametr. Zadejte prosím nějaký." "The specified command requires a character-string parameter. Please provide one."
270 "Toto číslo je neplatné pro tento příkaz." "The specified integer is invalid for this command."
271 "Ovladač zařízení vrátil neplatný návratový typ. Zeptejte se dodavatele zařízení na nový ovladač." "The device driver returned an invalid return type. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."