Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
0 "Určený příkaz byl proveden." "The specified command was carried out."
1 "Nedefinovaná vnější chyba." "Undefined external error."
2 "Použité ID zařízení je mimo možnosti systému." "A device ID has been used that is out of range for your system."
3 "Ovladač nebyl povolen." "The driver was not enabled."
4 "Zařízení je dosud používáno. Vyčkejte na jeho uvolnění a zkuste to znovu." "The specified device is already in use. Wait until it is free, and then try again."
5 "Ukazatel na zařízení je neplatný." "The specified device handle is invalid."
6 "V systému není nainstalován žádný ovladač!" "There is no driver installed on your system!"
7 "Není dost paměti pro tuto úlohu. Ukončete jednu nebo víc aplikací k získání více volné paměti a zkuste to znovu." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
8 "Tato funkce není podporována. Použijte funkci Capabilities k určení, jaké funkce a zprávy ovladač podporuje." "This function is not supported. Use the Capabilities function to determine which functions and messages the driver supports."
9 "Uvedené číslo chyby není v systému definováno." "An error number was specified that is not defined in the system."
10 "Systémové funkci byl předán neplatný příznak." "An invalid flag was passed to a system function."
11 "Systémové funkci byl předán neplatný parametr." "An invalid parameter was passed to a system function."
12 empty empty
13 empty empty
14 empty empty
15 empty empty