Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 115
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Varování zabezpečení"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Chcete instalovat tento software?", 100, 130, 0x50000000, 10, 10, 240, 23, 0x0
    CONTROL "Umístění:", 101, 130, 0x50000000, 10, 26, 40, 13, 0x0
    CONTROL "", 1001, 130, 0x50000000, 50, 26, 200, 13, 0x0
    CONTROL "Neinstalovat", 2, 128, 0x50030001, 200, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 1002, 128, 0x58030000, 144, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 102, 130, 0x50000010, 10, 70, 240, 1, 0x0
    CONTROL "", 1003, 130, 0x50000003, 10, 82, 32, 32, 0x0
    CONTROL "Po nainstalování získá součást ActiveX plný přístup k Vašemu počítači. Instalujte ji proto jen tehdy, když zcela důvěřujete zdroji, ze kterého pochází.", 22002, 130, 0x50000000, 46, 80, 194, 23, 0x0