Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
id Czech (Neutral) English (United States)
80 "Dokumenty" "Documents"
81 "Stav" "Status"
82 "Umístění" "Location"
83 "Model" "Model"
84 empty empty
85 empty empty
86 empty empty
87 "Ukázky hudby" "Sample Music"
88 "Ukázky obrázků" "Sample Pictures"
89 "Ukázky seznamů skladeb" "Sample Playlists"
90 "Ukázky videí" "Sample Videos"
91 "Uložené hry" "Saved Games"
92 "Hledání" "Searches"
93 "Uživatelé" "Users"
94 empty empty
95 "Dokumenty" "Documents"