Dump of STRINGTABLE #4 (strings 48..63)

STRINGTABLE #4 (strings 48..63)
id Czech (Neutral) English (United States)
48 "Po spuštění" "StartUp"
49 empty empty
50 empty empty
51 "Nabídka Start" "Start Menu"
52 "Hudba" "Music"
53 "Videa" "Videos"
54 "Plocha" "Desktop"
55 "Síťové okolí" "NetHood"
56 "Šablony" "Templates"
57 empty empty
58 "Okolní tiskárny" "PrintHood"
59 empty empty
60 empty empty
61 empty empty
62 "Historie" "History"
63 "Program Files" "Program Files"