Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
Compare with English (United States) >>
256 "Wine je svobodný software; smíte jej poskytovat dál v nezměněné či změněné formě při dodržení ustanovení licence „GNU Lesser Public License“ verze 2.1 (a případně novější – jak Vám bude vyhovovat), definovanou Nadací pro Svobodný Software (Free Software Foundation).\n
\n
Wine je poskytováno v naději, že bude užitečné, ale BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI či VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Další podrobnosti viz znění „GNU Lesser Public License“.\n
\n
Společně s Wine byste měli obdržet také kompletní podobu „GNU Lesser Public License“; pokud tomu tak není, napište si o něj do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Licence Wine"
258 empty
259 empty
260 empty
261 empty
262 empty
263 empty
264 empty
265 empty
266 empty
267 empty
268 empty
269 empty
270 empty
271 empty