Dump of STRINGTABLE #11 (strings 160..175)

STRINGTABLE #11 (strings 160..175)
Compare with English (United States) >>
160 "Nelze zobrazit dialog Spustit (vnitřní chyba)"
161 "Nelze zobrazit dialog Procházet (vnitřní chyba)"
162 "Procházet"
163 "Spustitelné soubory (*.exe)"
164 "Všechny soubory (*.*)"
165 "Pro otevírání tohoto typu souborů není přiřazen žádný program pro Microsoft Windows."
166 "Opravdu chcete nadobro odstranit „%1“?"
167 "Opravdu chcete trvale odstranit těchto %1 položek?"
168 "Potvrdit odstranění"
169 "Soubor již v cestě %1 existuje.\n
\n
Chcete ho nahradit?"
170 "Složka již v cestě %1 existuje.\n
\n
Chcete ji nahradit?"
171 "Potvrdit přepsání"
172 empty
173 empty
174 empty
175 empty